WINE EXCLUSIVE TASTING feat. 1865 Master Blend

VIVA House of Wine trân trọng giới thiệu buổi 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐖𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 giới thiệu 𝟏𝟖𝟔𝟓 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐥𝐞𝐧𝐝 - sáng tạo mới nhất tới từ thương hiệu 1865 từ Vina San Pedro.

Trong không gian đặc biệt của rượu vang, ẩm thực và nghệ thuật, hãy cùng VIVA House of Wine thưởng thức hương vị tuyệt vời của phiên bản giới hạn đặc biệt của dòng rượu 1865 trứ danh cùng các đại diện danh tiếng từ Chile. Hãy nhanh tay đăng ký vì sẽ chỉ có 15 pax mà thôi!

Hay đăng kí ngay phía dưới thôi nào!

𝘝𝘐𝘝𝘈 𝘏𝘰𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘞𝘪𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘶𝘥𝘭𝘺 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐖𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝘧𝘦𝘢𝘵𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝟏𝟖𝟔𝟓 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐥𝐞𝐧𝐝 - 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘴𝘵 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘮 1865 𝘞𝘪𝘯𝘦𝘴 𝘣𝘺 𝘝𝘪𝘯𝘢 𝘚𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘥𝘳𝘰.

𝘐𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘸𝘪𝘯𝘦, 𝘧𝘰𝘰𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘳𝘵, 𝘭𝘦𝘵 𝘝𝘐𝘝𝘈 𝘏𝘰𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘞𝘪𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘴𝘵 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘮 1865 𝘞𝘪𝘯𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘯𝘦𝘯𝘵 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘊𝘩𝘪𝘭𝘦. 𝘏𝘶𝘳𝘳𝘺 𝘶𝘱, 𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘪𝘴 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 15 𝘱𝘢𝘹 𝘖𝘕𝘓𝘠!

Sign up right now, just fill in the form below!

See you at VIVA House of Wine!